Regulamin OW River Park w Zatorze

Dziękujemy Państwu za wybór OW River Park i życzymy udanego i spokojnego wypoczynku.
Uprzejmie informujemy, iż na terenie Ośrodka obowiązuje poniższy Regulamin:

 1. ZASADY WYNAJMU
 1. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu odjazdu.
 2. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką lub kartą) winno nastąpić w dniu zameldowania.
 3. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
 4. Recepcja czynna jest od godz. 09:00 do godz. 21:00. Kontakt z Recepcją możliwy jest także pod numerem telefonu: +48 33 841 22 61.
 5. Ilość osób zakwaterowanych w domkach letniskowych powinna być zgodna z ilością osób zameldowanych.
  Fakt przebywania zaproszonych przez wczasowiczów Gości musi być obowiązkowo zgłoszony w Recepcji Ośrodka.
  Za każdy dodatkowy i stwierdzony nocleg Gościa niezameldowanego Ośrodek pobierał będzie opłatę zgodną z cennikiem Ośrodka.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się w pełni przestrzegać niniejszego regulaminu, zasad BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń pracowników Ośrodka.
 2. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00.
 3. Każdy domek posiada odrębny klucz. W przypadku zgubienia klucza Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Recepcji i będzie obciążony kosztami w wysokości 50 zł.
 4. Wszelkie zgubione przedmioty, usterki oraz szkody powstałe z winy wynajmującego będą egzekwowane – koszty naprawy ponosi Gość na podstawie „Protokołu szkody”.
 5. Ze względów bezpieczeństwa bezwzględnie nakazujemy wyłączanie urządzeń elektrycznych i gazowych na czas nieobecności w domkach.
 6. W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia.
 7. Zezwalamy na pobyt w ośrodku zwierząt domowych (za wyjątkiem ras psów uznawanych za agresywne w świetle ustawy Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687). Pobyt zwierzęcia możliwy jest po jego uprzednim zgłoszeniu pracownikom Recepcji oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł/doba pobytu zwierzaka. Zwierzęta powinny posiadać aktualne świadectwa szczepień, natomiast właściciel odpowiedzialny jest za zwierzę oraz ewentualne szkody przez nie wyrządzone oraz sprzątanie po nim nieczystości. Na terenie Ośrodka prosimy o prowadzenie psów na smyczy lub/i w kagańcu.
 8. Na terenie Ośrodka zabronione jest:
  a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
  b) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
  c) zaśmiecanie i zabrudzanie Ośrodka.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) samochody pozostawione na parkingu,
  b) rzeczy, przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione w domkach oraz na terenie Ośrodka. Przedmioty wartościowe można zdeponować w sejfie w Recepcji Ośrodka.
  c) zdarzenia losowe nie objęte ubezpieczeniem OC.
 10. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w bezpiecznej odległości od domku (min. 2 m).
  Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest do nadzorowania, jak również do zagaszenia go.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa regulaminowa ośrodka jest zawierana między Ośrodkiem a Gościem.
 2. Wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do zwrotu ekwiwalentu za niewykorzystane noclegi.
 3. W razie nagminnego łamania przepisów niniejszego Regulaminu przez Gościa, zostanie on wydalony z Ośrodka, bez prawa zwrotu ekwiwalentu za wykorzystane noclegi.